K A M A R

BREEAM ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ

«Կամար» բիզնես կենտրոնը հավաստագրված է BREEAM սերտիֆիկատով՝ բրիտանական չափանիշների (էկոարդյունավետության գնահատման մեթոդի) համաձայն:

ԿԱՄԱՐ ԲԻԶՆԵՍ ԿԵՆՏՐՈՆԸ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՎԱԾ Է BREEAM-ՈՎ

ԿԱՄԱՐ ԲԻԶՆԵՍ ԿԵՆՏՐՈՆԸ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՎԱԾ Է BREEAM-ՈՎ

Գնահատումը և հավաստագրումը կարող են իրականացվել կառուցված միջավայրի կյանքի ցիկլի մի շարք փուլերում՝ նախագծումից և շինարարությունից մինչև շահագործում և վերանորոգում:

Ի՞ՆՉ Է ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ BREEAM ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ

BREEAM-ը միջազգային համակարգ է, որն ապահովում է անկախ շենքերի, համայնքների և ենթակառուցվածքային նախագծերի կայունության արդյունավետության գնահատման անկախ երրորդ կողմի հավաստագրում:
  • Ածխածնի արտանետումների նվազեցում
  • Դիզայնի ամրություն և ճկունություն
  • Հարմարվողականություն կլիմայի փոփոխություններին
  • Էկոլոգիական արժեք և կենսաբազմազանության պաշտպանություն
Ի՞ՆՉ Է ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ BREEAM ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ