K A M A R

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մենք տրամադրում ենք աշխատանքային հարմարավետ տարածքներ, որոնք կնպաստեն բիզնեսի զարգացմանն ու առաջընթացին

AMENITIES

A stylish home for your business, KAMAR business center is unison of historical and modern architectural culture placed in the heart of the city. It’s an accessible location that offers outstanding connections across the city, quick walking distance to Republic square, high pedestrian foot traffic, 10 minute walk to Metro station, bus stop next to the Building.

From this central location, your business is moments away from the largest shopping malls of the city, Yerevan municipality building and new established building of Governmental Offices and Ministries.
 • Շենքի ընդհանուր տարածքների 24/7 ակտիվ տեսահսկողություն (CCTV)
  Շենքի ընդհանուր տարածքների 24/7 ակտիվ տեսահսկողություն (CCTV)
 • Շենքի ընդհանուր օգտագործման տարածքները մշտական մաքրվում են:
  Շենքի ընդհանուր օգտագործման տարածքները մշտական մաքրվում են:
 • 7 վերելակ 5 րոպեում կարող է տեղափոխել 525+ մարդ
  7 վերելակ 5 րոպեում կարող է տեղափոխել 525+ մարդ
 • Օդափոխման համակարգը մշտապես ապահովում է 100% թարմ ֆիլտրացված օդ՝ շենքի ներսի օդը շրջանառելու փոխարեն
  Օդափոխման համակարգը մշտապես ապահովում է 100% թարմ ֆիլտրացված օդ՝ շենքի ներսի օդը շրջանառելու փոխարեն
 • Ընդունարան
  Ընդունարան
 • Էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայան
  Էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայան
 • Շենքում գործում է սրճարան
  Շենքում գործում է սրճարան
 • Կայանատեղի 100 մեքենայի համար
  Կայանատեղի 100 մեքենայի համար